Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2012

mati092
0474 48d9
Reposted fromwindismystylist windismystylist
mati092
0479 c728
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
mati092
0495 71d3
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki
mati092
    1. Niczym zupełnie się nie przejmuję, ponieważ... nerwusy umierają młodo, a ja mam zamiar jeszcze się tu pokręcić i zostać pomarszczonym, zrzędliwym starym prykiem!

— Przykazania
Reposted fromskonfundowane skonfundowane
mati092
zbliża się 00;00 a ja nadal siedzę na soup.
— o boże, jestem nienormalna.
Reposted fromraczejnieinaczej raczejnieinaczej
mati092
mati092
0530 5b4c 500
Reposted fromlaperla laperla
mati092
Reposted fromEgonFrinz EgonFrinz
mati092
0536 03de
Reposted frommisstodd misstodd
mati092
Play fullscreen
Magia
Reposted fromsatyrlane satyrlane
mati092
0480 05b9
Reposted fromhollowhd hollowhd
mati092
1029 7438
Reposted fromproof proof viakahaluv kahaluv
mati092

WHY ARE YOU DOING THIS TO ME.
mati092
Reposted fromdeadbabe deadbabe
mati092
4552 0154
Reposted fromsoSad soSad viakahaluv kahaluv
mati092

!O!

przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę

ale       jeszcze jeszcze

czekam       przychodzisz

no to jeszcze

czekam

nie przychodzisz

ano to już

[nie przypuszczałem]

— Miron Białoszewski
Reposted fromperelin perelin viakahaluv kahaluv
mati092
zrozum, jeśli nie będę umiał zmusić się do życia,

wybacz, jeśli nie będę umiał powstrzymać się od picia,
 
musi minąć kilka dni zanim zduszę w sobie wstyd,

zanim nabiorę nowych sił
— kochana Coma
Reposted fromsoSad soSad viakahaluv kahaluv
mati092
6194 7bcc
Reposted fromzapomnialam zapomnialam viakahaluv kahaluv
mati092
5812 ef82
Reposted fromdead-things dead-things viadeadbabe deadbabe
mati092
3018 e507
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viamoniq moniq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl