Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2012

mati092
mati092
Reposted fromkahaluv kahaluv
mati092
Reposted fromviajero viajero vialitka litka
mati092
mati092
3720 9888
mati092
7519 e59c
Reposted fromobliviate obliviate viadesignyourself designyourself
mati092
Wczoraj przy kolacji miałeś tak znudzoną minę, że pierwszy raz uprzytomniłam sobie, jak będziesz wyglądał, kiedy przestaniesz mnie kochać
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted fromaconcagua aconcagua viaarseniansodu arseniansodu
mati092
Reposted fromelegy elegy vianowherextohide nowherextohide
mati092
Wyjechać. Ręce wytrzeć o liście.
Cały kurz, tłuszcz miasta.
Wytrzeć o liście. Wyjechać.
Wyjechać natychmiast.

[...]

Wyjechać i się zbudzić w obcym mieście.
Koniec świata. Ludzie chodzą do góry
głowami. 
Szyldy nic nie znaczą.
Obcy język. Nie ma języka.

Ludzie niczego nie chcą ode mnie.
I nikt nic, nikt nic.

Stanąć w pełnym świetle.
Znaleźć pierwszą knajpę. 
Przejrzeć się w podłodze.
I nikt nic. Nikt nic. 
— M. Świetlicki, Franek Chrzonszcz
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viakahaluv kahaluv
mati092
mati092
mati092
Ty śpisz, a ja myślę.
Reposted froma-s a-s viakahaluv kahaluv
mati092
2412 90ac
mati092
8796 b5e4 500
Reposted fromowca owca viamarcimagschoki marcimagschoki
mati092
9492 c61b
mati092
mati092
mati092
Nikogo nigdy nie męczy miłość.
Męczy nas czekanie, słyszenie obietnic, przepraszanie i ranienie po raz kolejny.
— znalezione.
Reposted fromhope96 hope96 viamarcimagschoki marcimagschoki
mati092
mati092
Skończ w końcu doszukiwać się problemów. Przestań się bać. Zacznij mówić. Mów o tym co czujesz. Bez wstydu. Bez martwienia się o to co sobie pomyśli. Milcząc kopiesz sobie większy dołek. Bądź taką jaką byłaś pare miesięcy temu. Wolną, beztroską, z marzeniami i podniesioną głową. Jeśli coś ma runąć to runie i tak. Nie zmienisz tego co zapisane. Skończ szukać u siebie wad, winy za to co się stało dotychczas.

Przecież jest cudownie.
Nie zepsuj tego.
Żyj.
Reposted fromcherimoya cherimoya viamarcimagschoki marcimagschoki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl